Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
11/QĐ-UBND 06/01/2021

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại...

Tải về
391/UBND-KT 02/04/2021

thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm hoa...

Tải về
42/QĐ-SCT 31/03/2021

Về việc phê duyệt Danh mục Chương trình XTTM tỉnh Lạng Sơn...

Tải về
437/QĐ-UBND 30/01/2021

Về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng...

Tải về
08/2014/QĐ-UBND 28/05/2014

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện...

Tải về
30/2016/QĐ-UBND 29/06/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế xây dựng,...

Tải về
346/QĐ-UBND 12/02/2018

Về việc hợp nhất Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm...

Tải về
17/2017/TT-BCT 19/09/2017

Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên...

Tải về
29/2017/QĐ-UBND 13/09/2017

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng...

Tải về
98/2017/NĐ-CP 18/08/2017

Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Tải về
94/2017/NĐ-CP 10/08/2017

Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền...

Tải về
11/2017/TT-BCT 28/07/2017

Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất,...

Tải về
05/2017/QH14 12/06/2017

Luật Quản lý ngoại thương

Tải về
12/2017/QĐ-UBND 13/04/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế...

Tải về
09/2017/QĐ-UBND 28/03/2017

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt...

Tải về
08/2017/QĐ-UBND 16/03/2017

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực...

Tải về
698/QĐ-BCT 07/03/2017

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp...

Tải về
03/2017/TT-BCT 03/03/2017

Thông tư Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế...

Tải về
06/2017/QĐ-UBND 24/02/2017

Về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với...

Tải về
440/QĐ-BCT 15/02/2017

Quy chế Tiếp công dân của Bộ Công Thương

Tải về
1 2 3 4 5  Trang sau
 

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng